Źródło:  http://www.polonialinz.com/wp-content/uploads/2009/10/WP22009.pdf    str.4 i 5

Zobacz także witrynę Związku Polaków w Górnej Austrii  - http://www.polonialinz.com